Muzealny Salon III Wieku 10.12.2020

CategoriesAktualności

Muzealny Salon III Wieku on-line

10.12.2020 „Nepalska przygoda” – prowadzi Janusz Foszcz i Ks. Robert Piechnik.

Następne spotkanie 17.12.2020 pt”Afryka dzika”

Projekt współfinansowany z Budżetu Miasta Tarnowa.

Koordynator Marta Garwol