ŁAZIKI – 28.06.2023 r. Wielka Wieś – Wolica – Roztoka

ŁAZIKI – 28.06.2023 r.  Wielka Wieś – Wolica – Roztoka
CategoriesAktualności

Grupą 14 – tu osób wybraliśmy się na dobrze znany nam szlak na Wolicę, ale tym razem w odwrotnym kierunku i ta sama droga momentami wydawała nam się zupełnie inna. Zaczęliśmy marsz z Wielkiej Wsi leśną drogą ze stacjami drogi krzyżowej prowadzącej na Panieńską Górę, gdzie znajdują się  ruiny zamku Trzewlin i Krzyż Jubileuszowy. Teren wokół objęty jest florystycznym rezerwatem przyrody , którego celem jest ochrona występujących tutaj rzadkich gatunków storczyków i innych roślin. Po drodze spotkaliśmy pana leśniczego, który wraz ze stażystką patrolował teren. Pan leśniczy bardzo chętnie opowiedział nam o jego pracy w lesie, gospodarce leśnej, zwierzętach występujących na tych terenach i o atrakcjach tego kawałka lasu i związanych z nimi legendami. Bardzo miło słuchało się i rozmawiało z panem leśniczym, ale czas nie pozwalał na dłuższe spotkanie, bo przed nami była jeszcze długa trasa do pokonania. Na Wolicy w zadaszonej wiacie myśliwych zatrzymaliśmy się na dłuższy odpoczynek, to jedno z naszych ulubionych miejsc. Następnie udaliśmy się w kierunku Zawady Lanckorońskiej, a następnie do Roztoki. I znów Marysia znalazła pięknego prawdziwka i trochę kurek. Droga w większości prowadziła przez las, pola a i pogoda była odpowiednia do wędrowania. Dzisiejsza trasa liczyła 15 kilometrów.

Tekst Urszula Marzec

Foto M. Stec