ŁAZIKI – 15.02.2024 r.   Jodłówka Tuchowska – Rzepiennik Biskupi – Ciężkowice