Informacja

CategoriesAktualności

                                    SZANOWNI PAŃSTWO 

W dniu 11 marca br Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie podjął  decyzję o zakazie wstępu na teren Uczelni osób powyżej 65 roku życia.

Zarządzenie Rektora związane było z rozporządzeniem rządu o pandemii korona wirusa Covid -19.Nie wolno było również  wejść pracownikom do naszego biura . W związku z  zaistniałą sytuacją w dniu 15 marca br  podjąłem decyzję o zawieszeniu działalności  Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowe w Tarnowie ( informacja ukazała się na   stronie internetowej  Uniwersytetu w dniu 15 marca).

Pragnę wyjaśnić Słuchaczom Uniwersytetu , iż 26 lutego br odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie. Podczas walnego zebrania został wybrany nowy Zarząd , Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński . Nowy zarząd nie ukonstytuował się wobec braku chętnych do objęcia funkcji Prezesa .W tej sytuacji na Walnym Zebraniu ( 26.II.2020r.) podjęto uchwałę , aby dotychczasowy Prezes Stanisław Wiatr ,pełnił nadal funkcję Prezesa do 18 marca 2020 r. tj do zwołania kolejnego Nadzwyczajnego Zebrania Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku .

Z uwagi na ogłoszenie  pandemii grypy zebranie zostało odwołane. Konieczność załatwienia pilnych spraw finansowych -(m.i. wykonanie bilansu finansowego za 2019r. ,realizacja płatności , sporządzenie raportu kasowego )- na pisemny wniosek Prezesa , Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wyraził zgodę na wstęp do biura księgowym i kasjerce celem zabranie koniecznych dokumentów , aby te prace mogły wykonane poza terenem Uczelni. Wobec nieoficjalnych informacji z ogromnym prawdopodobieństwem można założyć , że działalność naszego Uniwersytetu zostanie wznowiona w miesiącu październiku 2020r. Do tego terminu zawieszone jest funkcjonowanie UTW.J eśli pojawią się możliwości , nowo wybrany zarząd kolektywnie zwoła Nadzwyczajne Walne Zebrania członków Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku , na którym nastąpi ukonstytuowaniu się Zarządu. Do  tego momentu Zarząd kolegialne podejmie decyzję o funkcjonowaniu biura w sytuacji zawieszenia naszej działalności.

Ważne   decyzje  Zarząd będzie publikował na stronie internetowej.

ŻYCZĘ DUŻO ZDROWIA I POGODY DUCHA !

Serdecznie  Pozdrawiam  Stanisław Wiatr