Informacja

CategoriesAktualności
Od dnia 19 .X. br odwołujemy wykłady i seminaria , które miały być prowadzone w formie stacjonarnej.
W najbliższym czasie uruchomimy kształcenie na UTW w trybie on-line .
Harmonogram i sposób prezentacji zamieścimy na naszej stronie w tym tygodniu .
Serdeczne życzenia zdrowia ! Proszę przestrzegać wszystkich zaleceń !
                                                       Zarząd