INAUGURACJA

INAUGURACJA
CategoriesCo planujemy

Dnia 4 października 2023r. o godzinie 14.00 w Auli Akademii Tarnowskiej nastąpi inauguracja nowego Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie. Wykład inauguracyjny wygłosi Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie sędzia Tomasz Kozioł. Temat wykładu: „Prawo jest piękne”

O godzinie 15.15 zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych na Walne Zebranie Członków UTW w Tarnowie. Celem zebrania jest zmiana nazwy Stowarzyszenia UTW w Tarnowie w związku ze zmianą nazwy Akademii Nauk Stosowanych na Akademię Tarnowską. Wszystkie materiały związane z Walnym Zebraniem znajdują się w zakładce ZARZĄD -WALNE ZEBRANIE.

Serdecznie zapraszamy