Iluzje optyczne i cd treningu pamięci

CategoriesAktualności

Nie wszystko na co patrzymy jest zawsze takie, jak się nam wydaje. Czasami nasz mózg, zwiedziony nietypowym kontrastem, perspektywą, zestawieniem kolorów czy kształtów, płata nam figle i sprawia, że zaczynamy postrzegać pewne obiekty w nierzeczywisty sposób. Taka błędna interpretacja obrazu przez mózg to po prostu złudzenie optyczne – spostrzeżenie wzrokowe przypisujące oglądanemu przedmiotowi właściwości, których w  rzeczywistości nie posiada. Wynika to z niedoskonałości oka, sposobu przetwarzania informacji przez mózg oraz wyjątkowych właściwości przedmiotu i otoczenia.

Prezentowany dzisiaj filmik potraktujmy jako rodzaj zabawy. Filmik ukazuje iluzje optyczne, a nasza interpretacja tego co widzimy (oglądając filmik) w pierwszej kolejności, ujawnia prawdę na nasz temat – to jakby test osobowości.

To, co widzisz w pierwszej kolejności, ujawnia prawdę na twój temat – YouTube
Trening pamięci cd. odcinek 4 i 5