HARMONOGRAM ZAJĘĆ I WYDARZEŃ UTW w okresie IX-XII

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I WYDARZEŃ UTW w okresie  IX-XII
CategoriesAktualności

Przedstawiamy Państwu ogólny harmonogram zajęć, imprez i innych wydarzeń w ramach trzech realizowanych projektów  w UTW od września do grudnia 2023r.

Nie wszystkie pozycje są już rozpisane bo wymagają dodatkowych uzgodnień z prowadzącymi. Będą one na bieżąco uzupełniane. Mogą też następować zmiany terminów w pewnych sytuacjach niezależnych od nas.

Ostateczne szczegóły będą podawane w zakładce „CO PLANUJEMY”

Przedstawiony harmonogram ma za zadanie poinformować Państwa na co możemy liczyć w poszczególnych projektach do grudnia 2023r.

Opr. JF

HARMONOGRAM 2023-C