Bal w Operze

CategoriesCo planujemy

Bardzo prosimy osoby zapisane na wyjazd do Opery w Krakowie w dniu 5.01.2023 r., o wpłatę należności w kwocie 160 lub 180 zł (informacja pod numerem tel.695039371 lub w sekretariacie UTW – cena zależy od przypisanego biletu) do dnia 29.11.2022 r. – 

na konto 24 1140 2004 0000 3902 8127 9508 z dopiskiem – „Opera-Bal….” lub w sekretariacie.