Warsztaty Grupy Malarskiej Vena

CategoriesAktualności

W dniu 21.09.2021 zakończyły się warsztaty grupy plastycznej VENA realizowane  z projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Aktywny Senior  pod nazwą „Z radością odkrywamy świat na nowo” .

Warsztaty artystyczne Plenerowe Malowanie odbyło się w cyklu 4 spotkań. Prowadzący dr Roman Fleszar.

Dzień pierwszy . Zajęcia rozpoczęły się wykładem w którym omówione zostały zagadnienia z kompozycji, perspektywy powietrznej a także wieloma zagadnieniami związanymi z pracą w plenerze. Po wykładzie studenci III wieku udali się do Parku Strzeleckiego w Tarnowie, gdzie dokonali wyboru miejsca i rozpoczęli pracę w plenerze od szkiców rysunkowych.

Dzień drugi. Omówienie różnych technik malarskich a także dominant kolorystycznych. Praca w plenerze była kontynuacją zebranych doświadczeń z dnia pierwszego i rozpoczęciem prac malarskich.

Dzień trzeci. Wykład o tajnikach pracy w plenerze i kontynuacja zaczętych obrazów. Osoby, które pracowały w technice akwarelowej rozpoczęły nowe obrazy.

Dzień czwarty. Praca w pracowni nad wykończeniem zaczętych obrazów poprzedzona wykładem o kolejności budowania obrazów i etapie końcowym.

Podsumowanie:

Studenci III wieku poprzez prace w plenerze mogli bezpośrednio doświadczyć różnicy pracy w pracowni a bezpośrednim kontaktem z naturą.

To doświadczenie będzie owocowało w pracach z dokumentacji zdjęciowej lub wyobraźni. Dzięki warsztatom Plenerowego Malowania osoby biorące w nim udział nie będą miały w przyszłości problemów w samodzielnej pracy w plenerze jak i ukończeniem swoich obrazów.

Fotorelacja w zakładce galeria.

„Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Koordynator Marta Garwol