Przypomnienie o składkach członkowskich

CategoriesAktualności

Szanowni Słuchacze

Zwracamy się z prośba o niezwłoczne dokonanie zaległych wpłat składki członkowskiej na II semestr roku akademickiego 2021/2022.

Prosimy o wpłaty składki członkowskiej na konto bankowe:

Numer konta bankowego: 02 1140 2004 0000 3902 8106 6989

Wpłaty przyjmowane są również w sekretariacie UTW w godzinach pracy biura:

 wtorek od godz.12.00 – 14.00 ( w miesiącu marcu )

 środa  od godz. 11.00 – 14.00

 piątek od godz. 11.00 – 13.00 

oraz przed każdym wykładem w budynku C – aula.

Przypominamy że wnoszone składki członkowskie przeznaczone są na pokrycie kosztów stałych niezbędnych do funkcjonowania Uniwersytetu.

Równocześnie informujemy, iż nie dokonanie wpłaty składki członkowskiej będzie dyskwalifikowało członka UTW z możliwości korzystania z warsztatów, zajęć, wycieczek oraz innych imprez  organizowanych przez nasz Uniwersytet.