Łaziki 09.05.2022 r. Posadowa Góra – Rożnów – Bartkowa