Wykład 18.11.2020 – Stanisław Ligęza

CategoriesAktualności

Wykład  – 18.11..2020  prowadzi Stanisław Ligęza

Część II: Lwów. Dzieje i zabytki miasta.

Pod panowaniem austriackim;  Leopolis semper fidelis;  Świat Zaginiony.