Rada słuchaczy

Wybory do Rady Słuchaczy UTW przy PWSZ w Tarnowie.
W skład nowej Rady weszli:
1. Irena Pękala
2. Teresa Rakocińska
3. Danuta Sitko
4. Urszula Marzec
5. Anna Czarnik
6. Andrzej Bykiewicz

Nowa Rada wybierze starostę i pozostałe władze na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 5 marca br.