Muzealny Salon III Wieku 17.12.2020

CategoriesAktualności

Muzealny Salon III Wieku on-line

17.12.2020 „Afryka Dzika” – prowadzi Janusz Foszcz i Ks. Robert Piechnik.

 

Projekt współfinansowany z Budżetu Miasta Tarnowa.

Koordynator Marta Garwol