W dniu 14.11.2018 Seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie zorganizowali z udziałem młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika spotkanie pn’Senior Zdrowy i Stylowy’ realizując zadanie publiczne ‘Z radością odkrywamy świat na nowo’ , które jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz projekt pod nazwa' Senioralna Przestrzeń w Kulturze -Wieczór poezji i muzyki patriotycznej'; przy wsparciu finansowym Wojewodztwa Malopolskiego Mecenat Malopolski

Występująca młodzież prezentowała się w różnych odsłonach teatralnych .Występ wspaniały. Wiele artystycznych wrażeń. Pięknie wykonane piosenek z dawnych lat, eleganckie kostiumy. Można było wczuć się w klimat tamtych lat i zapomnieć o współczesnym  świecie. Wykonano wiele pięknych piosenek bliskich sercom naszym. Goście byli poruszeni. Zauroczeni seniorzy zapewniają, że zapamiętają ten występ na długi czas.

Przygotowanie scenariusza, opieka nad grupą teatralną - nauczycielka języka polskiego Agnieszka Będkowska we współpracy z animatorką zajęć teatralnych w Szkole Szczepanika panią Małgorzatą Jasiak. Nagłośnienie, efekty świetlne - ksiądz Daniel Świątek. W przedstawieniu brali udział uczniowie klasy III LO d (pianino, modelki, śpiew, taniec, recytacja), II LO a ( śpiew) oraz III TR (taniec).

tekst i foto Marta Garwol

 

 

Zapraszamy Słuchaczy zainteresowanych udziałem w działaniach grupy Wolontariuszy UTW na spotkanie, które odbędzie się dnia 20.11.2018 po seminarium godz.13.15, "Wolontariat na tak", budynek B sala 028.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza na Koncert Niepodległościowy 'Najjaśniejsza Rzeczpospolita - Droga do Niepodległości" w dniu 17.11.2018 godzina 17.00 /sobota/.

Złożą się nań między innymi: polonezy W. Dankowskiego i F. Chopina, kompozycje I. J. Paderewskiego, St. Moniuszki, H. Wieniawskiego, Z. Noskowskiego, arie i sceny z oper  St. Moniuszki oraz wybrane pieśni legionowe i patriotyczne. Wplecione fragmenty kazań Ks. Piora Skargi, wierszy C.K. Norwida, A. Mickiewicza, J. Słowackiego,  listy F. Chopina i innych artystów, wspomnienia uczestników powstania listopadowego i styczniowego oraz cytaty z wypowiedzi i listów Józefa Piłsudskiego - stanowią jednolitą kanwę i budują niepowtarzalną dramaturgię tego wyjątkowego koncertu!

Wyjazd autokarem godzina 16.15 ul.Goldhammera . /bezpłatnie/

Zapisy przyjmuje Teresa Rakocińska przed i po wykładzie lub telefonicznie 695039371

 

200 wycieczek Łazików

W dniu 15.10.2018 w " Mazurowym Dworze" w Zawadzie odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie Łazików z udziałem zaproszonych gości , w osobach : Pani Prezes Marii Kanior i obecnego Prezesa Zarządu UTW Pana Stanisława Wiatra z okazji 200 wycieczki Łazików .

Grupa turystyczna"Łaziki" powstała w kwietniu 2013 roku i jej przewodnictwo objęła Dzidka Moszumańska . Zorganizowała 133 wycieczki i w tym czasie przemaszerowaliśmy 1516 km .Prawie po czterech latach, tj. w lutym 2017 roku Dzidka zrezygnowała z przewodnictwa i dalsze prowadzenie grupy przypadło mnie w udziale .

Wędrujemy już 5 i pół roku , mamy za sobą 200 wycieczek i ponad 2500 km a dokładnie 2514 km. 

Zwiedziliśmy w tyn czasie bliższe i dalsze okolice Tarnowa , Pasmo Brzanki , Pogórze Rożnowsko -Ciężkowickie , Pogórze Wiśnickie , Beskid Sądecki i Beskid Niski , Gorce oraz Pogórze Grybowskie. Były wycieczki krótkie 6-8 km , dłuższe 15-17 km i bardzo długie 23-26 km . Udział w naszej grupie wzięło około 30 osób , jedni chodzili krócej , inni dłużej ale jest też grupa osób która kontynuuje chodzenie do dziś .

Na uroczystym spotkaniu ta  15-osobowa   grupa otrzymała "Legitymacje Łazika" , gdzie będzie zaznaczała swoje kolejne wyjścia .

Dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu i życzę zdrowia ,chęci do chodzenia , żelaznej kondycji i wytrwałości ..... i odliczamy dalej !

txt Urszula Marzec