Informujemy, że kontynuację odpłatnych zajęć z języka angielskiego / grupa podstawowa +/rozpoczynamy w dniu 14.02.2019 o godz.15.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika. Kolejne zajęcia to cotygodniowe czwartki.

Lektorem zajęć - Agata Kurek.

Wycieczka 

Zapraszamy na wycieczkę do basenów mineralnych  w Solcu Zdroju dnia 22 luty 2019 r. Koszt wycieczki 55 zł.

Wyjazd autokaru o godz. 7.45 z przystanku

 komunikacji miejskiej przy ul. Goldhammera.

Wpłaty na wycieczkę przyjmowane będą przez

przedstawicieli grup od dnia 6 luty 2019 r.

W wycieczce mogą uczestniczyć osoby nie będące słuchaczami UTW.

Uprzejmie informujemy, że w nowym roku 2019 rozpoczęliśmy warsztaty:

  • muzyczne zespołu wokalnego FERMATA  - w każdy przedostatni czwartek miesiąca o godz.16.30 - budynek C sala 06 - prowadzący muzyk Piotr Niedojadło
  • teatralne kabaretu PIN - każdy poniedziałek miesiąca o godz.15.00 mała scena teatru im. Ludwika Solskiego - prowadzący aktor teatru  Mariusz Szaforz
  • warsztaty malarskie grupy plastycznej VENA - w każdą przedostatnią środę miesiąca o godz.15.30 budynek A sala 105 - prowadzący artysta malarz Roman Fleszar 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura UTW.

Zapraszamy na wycieczkę do Binarowej i Biecza w dniu 19 lutego br. 

Szczegóły w zakładce "Wycieczki krajowe"