Warsztaty Kabaret PIN odbywać się będą w każdy poniedziałek miesiąca godz.15.00 Teatr L.Solskiego w Tarnowie.

Prowadzący Mariusz Szaforz.

Zapraszamy.

Dnia 11.10.2018 r. o godzinie 10.00 w Kąśnej Dolnej

odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pt. „Złoty Indeks Wiedzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w senioralnej przestrzeni”.

W programie:

-wystąpienie Pani Prorektor Małgorzaty Kołpy i przedstawicieli poszczególnych Uniwersytetów biorących udział w projekcie,

- część artystyczna,

- poczęstunek.

Wyjazd autokaru o godzinie 08.30 z przystanku przy ul. Goldhammera obok PWSZ.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy u Pani Teresy Rakocińskiej. Przy zapisie prosimy podać numer PESEL niezbędny do ubezpieczenia.

 
Szanowni Słuchacze !
 
W dniu 25 września br odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Zostało ono zwołane w związku z rezygnacją z udziału w pracy Zarządu następujących Członków Zarzadu ;
- Pani Prezes Marii Kanior 
- Pani v-ce Prezes Krystyny Latałowej
- Pani sekretarz Teresy Rakocińskiej
 
W zaistniałej sytuacji , aby nie dezorganizować działalności pracy naszego Uniwersytetu , swoją rezygnację wycował v-ce Prezes  Zarządu Pan Stanisław Wiatr .
Zebrani członkowie Walnego Zebrania podjęli uchwałę o zmiejszeniu liczby Członków Zarządu do czterech Osób .
 
W składzie Zarządu pozostali :
Krystyna Romańska
Jolanta Stanienda
Jan Starostka
Stanisław Wiatr
 
Zarząd ukonstytuował się w następujacy sposób ;
Prezes Zarządu - Stanisław Wiatr
V-ce Prezes Zarządu - Pani Jolanta Stanienda
V-ce Prezes Zarządu -  Pan Jan Starostka ( będzie nadal pełnił funkcję Skarbnika )
V-ce Prezes Zarządu - Pani Krystyna Romańska ( będzie pelniła funkcję Sekretarza )
 
Walne zebranie wyraziło ogromną wdzięczość Pani Marii Kanior , za 12 lat wytężonej pracy na rzecz Uniwersytetu .
Obecny kształt i znaczenie naszego Uniwersytetu to w dużej mierze Jej zasługa. Dlatego Walne Zebranie podjęło uchwałę o nadaniu  Jej tytułu Honorowego Prezesa Zarządu .
Uroczystość wręczenia dyplomu i indeksu odbędzie się w najbliższym czasie .
           
  Stanisław Wiatr

 

 

 

DRODZY SŁUCHACZE!

W związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie pragnę Wam serdecznie podziękować za współpracę, inspirację, zrozumienie i wspólną chęć działania na rzecz tworzenia pięknej zintegrowanej grupy społecznej pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Stworzyliśmy największy w Małopolsce prężnie działający Uniwersytet, z którego wszyscy możemy być dumni. Nie ukrywam satysfakcji z kierowania takim właśnie Uniwersytetem i harmonijnej owocnej współpracy z Państwem.

Z całego serca dziękuję za wsparcie w trudnych chwilach , odczuwalną sympatię, a także atmosferę wzajemnego szacunku. Dziękuję za współpracę Członkom Zarządu, Radzie Słuchaczy i Radzie Programowej za ostatnie 12 lat. Do grup twórczych działających przy UTW kieruję słowa uznania i podziwu z życzeniami kolejnych pomysłów i kreacji artystycznych dających nam wszystkim wiele przeżyć i radosnych chwil.

Serdecznie dziękuję pracownikom i wolontariuszom biura UTW. Wasze oddanie dla UTW , pracowitość i profesjonalizm w działaniu decydowało o powodzeniach działań programowych, organizacyjnych i finansowych UTW. 

Nowemu Zarządowi życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów w doskonaleniu modelu działalności UTW. Dzielę się z Państwem najlepszymi uczuciami z nadzieją dalszych spotkań, działań i szczerej przyjaźni.

Maria Kanior