Zapraszamy Słuchaczy zainteresowanych udziałem w działaniach grupy Wolontariuszy UTW na spotkanie, które odbędzie się dnia 20.11.2018 po seminarium godz.13.15, "Wolontariat na tak", budynek B sala 028.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza na Koncert Niepodległościowy 'Najjaśniejsza Rzeczpospolita - Droga do Niepodległości" w dniu 17.11.2018 godzina 17.00 /sobota/.

Złożą się nań między innymi: polonezy W. Dankowskiego i F. Chopina, kompozycje I. J. Paderewskiego, St. Moniuszki, H. Wieniawskiego, Z. Noskowskiego, arie i sceny z oper  St. Moniuszki oraz wybrane pieśni legionowe i patriotyczne. Wplecione fragmenty kazań Ks. Piora Skargi, wierszy C.K. Norwida, A. Mickiewicza, J. Słowackiego,  listy F. Chopina i innych artystów, wspomnienia uczestników powstania listopadowego i styczniowego oraz cytaty z wypowiedzi i listów Józefa Piłsudskiego - stanowią jednolitą kanwę i budują niepowtarzalną dramaturgię tego wyjątkowego koncertu!

Wyjazd autokarem godzina 16.15 ul.Goldhammera . /bezpłatnie/

Zapisy przyjmuje Teresa Rakocińska przed i po wykładzie lub telefonicznie 695039371

 

200 wycieczek Łazików

W dniu 15.10.2018 w " Mazurowym Dworze" w Zawadzie odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie Łazików z udziałem zaproszonych gości , w osobach : Pani Prezes Marii Kanior i obecnego Prezesa Zarządu UTW Pana Stanisława Wiatra z okazji 200 wycieczki Łazików .

Grupa turystyczna"Łaziki" powstała w kwietniu 2013 roku i jej przewodnictwo objęła Dzidka Moszumańska . Zorganizowała 133 wycieczki i w tym czasie przemaszerowaliśmy 1516 km .Prawie po czterech latach, tj. w lutym 2017 roku Dzidka zrezygnowała z przewodnictwa i dalsze prowadzenie grupy przypadło mnie w udziale .

Wędrujemy już 5 i pół roku , mamy za sobą 200 wycieczek i ponad 2500 km a dokładnie 2514 km. 

Zwiedziliśmy w tyn czasie bliższe i dalsze okolice Tarnowa , Pasmo Brzanki , Pogórze Rożnowsko -Ciężkowickie , Pogórze Wiśnickie , Beskid Sądecki i Beskid Niski , Gorce oraz Pogórze Grybowskie. Były wycieczki krótkie 6-8 km , dłuższe 15-17 km i bardzo długie 23-26 km . Udział w naszej grupie wzięło około 30 osób , jedni chodzili krócej , inni dłużej ale jest też grupa osób która kontynuuje chodzenie do dziś .

Na uroczystym spotkaniu ta  15-osobowa   grupa otrzymała "Legitymacje Łazika" , gdzie będzie zaznaczała swoje kolejne wyjścia .

Dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu i życzę zdrowia ,chęci do chodzenia , żelaznej kondycji i wytrwałości ..... i odliczamy dalej !

txt Urszula Marzec

 

Uroczysta konferencja w Centrum Paderewskiego Kąśna Dolna podsumowała kilkumiesięczny okres realizacji projektu pod nazwą „Złoty Indeks Wiedzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w przestrzeni senioralnej”. Realizowany był on w ramach programu pod nazwą Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Państwowa Wyższa Szkoły Zawodowa w Tarnowie odgrywała rolę koordynatora działań związanych z realizacją projektu. W ramach projektu realizowane były wykłady, warsztaty , spotkania integracyjne, wyjazdy i spotkania poszerzające wiedzę oraz wyjazdy studyjne. Seniorzy wzięli udział w trzech  wyjazdach studyjnych pod hasłem: Sztuka Niepodległa Muzeum Narodowego w Krakowie, Śladami historii – wyjazd studyjny do Warszawy oraz Szlakiem naszych przodków.
Za realizację projektu i owocną współpracę władzom uczelni podziękowała Maria Kanior, Honorowa Prezes UTW przy PWSZ.
W projekcie uczestniczyło sześć organizacji seniorskich: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Fundacji Kromka Chleba, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu „Cieszko” w Ciężkowicach, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu „Nowoczesna Gmina Szczucin”
Konferencję uświetniły występy zespołów - zespół Fermata  oraz nowo utworzony chór przy UTW w Dąbrowie Tarnowskiej .Na zakończenie części artystycznej spotkania zespół Fermata piosenką i kwiatami podziękował Prezes Marii Kanior za dziesięcioletnia współpracę. Poczęstunek dla przybyłych gości zakończył spotkanie.

txt i foto M.Garwol

fotorelacja w galerii ogólnej