Z uwagi na zmianę strony internetowej UTW mogą wystąpić utrudnienia w przeglądaniu poszczególnych zakładek. Przepraszamy.

Podziękowanie

W imieniu Słuchaczy UTW przekazuję serdeczne podziękowania dla Marysieńki Ogrodnik , Włodzimierza Grabarza, Ani Podrazy i Klubu Górskiego Karpaty za zorganizowanie wieczoru pn 'Wędrówki poetycko- muzyczne po krainie łagodności".

Było bardzo 'klimatycznie' i nastrojowo. Poezja Wiesława Kwinto Koczana, Adama Ziemianina, Andrzeja Mroza, Krzysztofa Myszkowskiego,Mariana Dziwisza,Jerzego Harasymowicza, Edwarda Stachury, Stanisława Kornasiewicza,Józefa Barana niosła nas po Połoninach z bieszczadzkimi aniołami i przywoływała wspomnienia z lat młodości, kiedy to podczas wędrówek 'smakowaliśmy' niezwykłą urodę Bieszczad.

Całemu Klubowi Górskiemu Karpaty gratulujemy pasji poznawania świata i podziwiamy niezwykłą serdeczność  oraz radość, którą przenosicie na nasze spotkania.

Marysieńko! Było pięknie! Czekamy na kolejne poetycko - muzyczne spotkania z Tobą i Klubem Turystyki Górskiej Karpaty.

Maria Kanior

 

 

 

 

Projekt MNiSW " Razem tworzymy senioralną przestrzeń "- wygrany !

Z radością informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie znalazła się w gronie 16 Uczelni Wyższych, które wygrały program Ministerstwa i Szkolnictwa Wyższego pn. "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

Projekt "Razem tworzymy senioralną przestrzeń" będziemy realizować razem z Uniwersytetami: Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury,  Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Brzesku przy Miejskim Ośrodku Kultury, Mościcką Akademią Trzeciego Wieku w Tarnowie przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół IV Liceum, oraz Tarnowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku Fundacji "Kromka Chleba"

Głównym celem projektu jest aktywizacja intelektualna i społeczna seniorów,głębsze pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturowej, poszerzenia i pogłębienia ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej z wykorzystaniem ich potencjału intelektualnego i społecznego. Realizacja celu przyczyni się rozwoju solidarności międzypokoleniowej oraz podniesie jakość życia i wpłynie na pogłębienie integracji społecznej osób starszych.

Realizacja projektu to duże wyzwanie programowe i logistyczne. Wyrażamy przekonanie, że jak zawsze możemy liczyć na aktywność i kreatywność Słuchaczy naszego Uniwersytetu.

Szczegółowy zakres działań przedstawimy przed wykładem w dniu 22.02.2017r.

Maria Kanior

foto Wojciech Nowak

PREZENTACJA NOWYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU UTW, PODZIĘKOWANIA SŁUCHACZOM USTĘPUJĄCYM Z WŁADZ STATUTOWYCH UNIWERSYTETU MINIONEJ KADENCJI…

„To co zrobiono w minionych kadencjach, stworzyło mocny i wartościowy fundament UTW. Utrwaliło etos uczelni  i potwierdziło jej misję w praktycznym,  trudnym, a zarazem pięknym i szlachetnym działaniu dla całej senioralnej  społeczności. Teraz nadszedł czas kontynuacji  dziesięcioletniego dorobku. Mądrego i spójnego działania. To wielkie wyzwanie dla nowych władz…”


1 lutego 2017 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, na forum  ponad 200 słuchaczy dokonano prezentacji nowo wybranych władz ciał statutowych Stowarzyszenia UTW. Prezentacji w imieniu Stowarzyszenia dokonała jedna z jego założycielek Ludwika Gawron. W skład nowych władz weszli: ZARZĄD:Maria Kanior – Prezes,Stanisław Wiatr – pierwszy wiceprezes, Krystyna Latała, Krystyna Romańska, Jolanta Stanienda – wiceprezesi, Jan Starostka – Skarbnik, Lidia Jaźwińska – sekretarz. KOMISJA REWIZYJNA: Danuta Dąbrowska - przewodnicząca, Maria Gajda - zastępca przewodniczącego, Maria Maniak - sekretarz, SĄD KOLEŻEŃSKI: Aldona Ganc - przewodnicząca, Elżbieta Lisowska - członek, Irena Pękala - członek.

Gratulacje, wraz z życzeniami sukcesów w dalszym kierowaniu UTW, wybranej na trzecią kadencję Prezes Marii Kanior, w imieniu słuchaczy i Zarządu przekazała Wiceprezes Krystyna Latała.

„Wspólne działania i  praca łączą, budują przyjaźnie i czynią życie wartościowym. Są pięknem potężnym, o którym pamięta się  przez lata. Ich najważniejszym owocem jest szacunek i uznanie innych ludzi…”To motto, które umieszczono na podziękowaniach skierowanych do  wszystkich słuchaczy, którzy zakończyli swoją pracę w poszczególnych ciałach statutowych. Byli to: Halina Wójcik, Jan Marzec, Jan Michalik, Zofia Rech, Elżbieta Lisowska, Anna Lorenowicz i Zofia Tomik. Podziękowania wręczali: Prezes Maria Kanior i Wiceprezes Stanisław Wiatr.

W części drugiej spotkania odbył się wykład dr Andrzeja Gerlacha.

Informacje z wydarzenia znajdują się także na: www.niezaleznyserwiskadr.pl oraz stronie Tarnowska Rada Seniorów.

Tekst/foto: Lidia Jaźwińska