utw

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rada Programowa

Email Drukuj PDF

 

POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ

Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej UTW przy PWSZ w Tarnowie. Posiedzenie prowadził przewodniczący rady Wicemarszałek Stanisław Sorys. W radzie uczestniczyli jej członkowie Ludwika Gawron - UTW,Andrzej Gerlach - wykładowca UTW,Lidia Jaźwińska - Przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów,Agnieszka Kawa - Dyrektor Centrum Sztuki Mościce,Jolanta Stanienda - Wykładowca PWSZ w Tarnowie,AndrzejSzpunar - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie,Józef Węglarz - były Prorektor PWSZ oraz zaproszona na to posiedzenie Prezes M. Kanior.

Tematem przewodnim posiedzenia była informacja o udziale Tarnowskiej UTW w projekcie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rada podjęła decyzję o udziale w tym projekcie w oparciu o Uniwersytet Rolniczy. Rozmowy wstępne w przedmiotowej sprawie z rektorem UR przeprowadził przewodniczący Rady Stanisław Sorys. Ustalono, iż na robocze ustalenia z uczelnią uda się zespół pod kierunkiem Prezes UTW M.Kanior.

alt

 

PRZYGOTOWANIA DO X.LECIA UTW PRZY PWSZ W TARNOWIE

Przewodniczący Rady Programowej UTW przy PWSZ w Tarnowie, Wicemarszałek Stanisław Sorys, spotkał się z Prezes Marią Kanior oraz przedstawicielami Zespołu Roboczego Jubileuszu na czele z przewodniczącą Ludwiką Gawron. Celem spotkania było omówienie toku przygotowań do Jubileuszu, przedstawienie informacji o założeniach programowo – organizacyjnych, a także informacja o aktualnych działaniach UTW.

 

 

WICEMARSZAŁEK MAŁOPOLSKI STANISŁAW SORYS PRZEWODNICZĄCYM RADY PROGRAMOWEJ UNIWERSYTETU III WIEKU  PRZY PWSZ W TARNOWIE

 

W dniu dzisiejszym tj.14.11.2015 r powołano nową Radę Programową Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Jak potwierdza Prezes Stowarzyszenia Maria Kanior, Rada to osoby o uznanym autorytecie, które czuwać będą nad wysokim poziomem oferty edukacyjno - aktywizującej Uniwersytetu. Członków Rady powołał Zarząd Stowarzyszenia.

Nowa Rada liczy 13 osób. W skład jej Prezydium weszli:

 • Stanisław Sorys, Wicemarszałek Małopolski - Przewodniczący Rady,
 • Krystyna Latała, Pełnomocnik Prezydenta M. Tarnowa ds. Kultury - Zastępca Przewodniczącego Rady,
 • Maria Gajda , przedstawiciel UTW - Sekretarz Rady

Członkowie Rady to:

 • Ludwika Gawron - UTW,
 • Andrzej Gerlach - wykładowca UTW,
 • Lidia Jaźwińska - Przewodnicząca Tarnowskiej Rady Seniorów,
 • Agnieszka Kawa - Dyrektor Centrum Sztuki Mościce,
 • Małgorzata Kołpa - Prorektor PWSZ w Tarnowie,
 • Marek Smoła - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mościce,
 • Jolanta Stanienda - Wykładowca PWSZ w Tarnowie,
 • Jan Starostka - przedstawiciel UTW,
 • Andrzej Szpunar - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
 • Józef Węglarz - były Prorektor PWSZ

Tekst/foto: Lidia Jaźwińska

 

 

 

Skład Zarządu Rady Programowej:

Jan Starostka - przewodniczący
Bożena Sowińska - z-ca przewodniczącego
Barbara Stanczykiewicz - sekretarz

 

 • Skład Rady Programowej:
 • Bieda Wanda
 • Buśko Bogdan
 • Czak Ewa
 • Gałek Stanisława
 • Ganc Aldona
 • Gawron Ludwika
 • Garwol Marta
 • Gerlach Andrzej
 • Haubrich Zdzisława
 • Kanior Maria
 • Kapilewicz Bogumiła
 • Kapilewicz Zbigniew
 • Król Andrzej
 • Krupa Kazimierz
 • Kwiatkowska Bożena
 • Lisowska Elżbieta
 • Lorenowicz Anna
 • Maniak Maria
 • Marzec Jan
 • Michalik Andrzej
 • Mleczko Zbigniew
 • Nowak Grażyna
 • Pękala Irena
 • Rakocińska Teresa
 • Rech Zofia
 • Rękas Józefa
 • Romańska - Kapek Krystyna
 • Sadowska Barbara
 • Sadowska - Filar Anna
 • Sowińska Bożena
 • Stanienda Jolanta
 • Stanczykiewicz Barbara
 • Starostka Jan
 • Strach Barbara
 • Surowiec Ewa
 • Szczepańska Barbara
 • Tomik Zofia
 • Wiatr Stanisław
 • Wójcik Halina
 • Wróbel Jerzy
 • Ząbczyńska Lidia

 


Pierwsze posiedzenie Rady Programowej w roku akademickim 2013/2014 odbyło się 19 września 2013 r.