utw

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Grupa wolontariat

Email Drukuj PDF

 

 

Jesteśmy zainteresowani wznowieniem kontaktów poprzez osoby z wolontariatu naszego Uniwersytetu , a często z przyczyn zdrowotnych  nie mogą uczestniczyć w naszych zajęciach. Grupa wolontariatu prosi o zgłaszanie nazwisk osób, które w przeszłości były słuchaczami

 

W dniach 2 - 4 lutego br. przedstawicielki naszego UTW – „grupy wolontariat” w osobach: Danuta Dąbrowska, Józefa Łuczyńska i Małgorzata Wielgus uczestniczyły w szkoleniu warsztatowym na temat wolontariatu, zorganizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”, w ramach projektu „UTW dla społeczności”. Było to już drugie spotkanie w tym przedmiocie (poprzednie w listopadzie 2016 r.) Oprócz Tarnowa, w szkoleniu uczestniczyło również 9 innych UTW z całej Polski.

Podczas warsztatów poznaliśmy, już realizowane, ciekawe pomysły różnych ośrodków senioralnych      (i nie tylko), pracowaliśmy nad propozycjami własnych projektów wolontariackich, diagnozowaniu problemów, wyznaczaniu celów działania i osób, dla których potrzebne jest wsparcie wolontariuszy. Na warsztatach omawiane były również zagadnienia związane z konstruowaniem projektu.

Ze strony UTW Tarnów rozpracowywany był projekt objęcia opieką byłych słuchaczy UTW, którzy po kilkuletnim uczestnictwie w życiu UTW, zmuszeni byli zrezygnować z przyczyn obiektywnych, głównie ze względu na stan zdrowia.

Pobyt na warsztatach urozmaicony został w pierwszym dniu projekcją filmu „Praktykant” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, a w drugim dniu uczestniczyliśmy w spektaklu w Teatrze Rozmaitości p.t.„Koncert życzeń”, gdzie w roli głównej (i jedynej) wystąpiła Danuta Stenka, również podsumowa- nym dyskusją.


tekst i foto Małgorzata Wielgus

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie realizuje wraz ze Studentami zadanie pn. "Wolontariat - bądźmy razem" Grupę ze strony UTW tworzą:

 • 1. Michalina Morawicka
 • 2. Elżbieta Erazmus
 • 3. Stanisława Komusińska
 • 4. Janina Borkowska
 • 5. Ptak Henryka
 • 6. Stanisław Wiatr
 • 7. Marianna Kosiba
 • 8. Małgorzata Wielgus
 • 9. Anna Frysztak
 • 10. Andrzej Michalik
 • 11. Józefa Łuczyńska
 • 12. Maria Olszówka
 • 13. Maria Kanior
 • 14. Barbara Śliwa
 • 15. Wanda Frej
 • 16. Anna Czarnik
 • 17. Wójcik Halina
 • 18. Węgrzyn Danuta
 • 19. Rakocińska Teresa
 • 20. Maria Gajda
 • 21. Marta Garwol
 • 22. Eleonora Golemo
 • 23. Paweł Krysa
 • 24. Maria Stec

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Poprawiony: wtorek, 28 marca 2017 14:03