Propozycje wycieczek UTW w roku akademickim

2014/2015

L.p. Data Trasa
1. 16.IX.2014

Kraków - muzeum lotnictwa ,Kopiec Kościuszki

2. 18.X.2014

Szlak cmentarzy wojskowych z okresu I wojny

światowej

3.

18.XI.2014

Rzeszów:muzeum okręgowe ,trasa podziemna

4. 9.XII.2014

Kraków : muzeum E. Ciołka ,muzeum europejskie

5. 20.I.2015

Nowy Sącz

6. 17.II.2015

Kielce

7. 24.III.2015

Zalipie , Odporyszów, Dąbrowa Tarnowska

8. 14.IV. 2015

Góry Świętokrzyskie

9. 12,13,14.V.2015

Góry Stołowe

10. 9.VI.2015

Krynica , Jaworzyna , Wierchomla

11. 9,10,11. IX.2015

Zakopane ,Morskie Oko , Jaskinie Bielańskie

12. 25,26 VIII 2015 Wrocław ,Świdnica, Zamek Książ