ZAWIADOMIENIE.

Zapraszamy na wycieczkę do Krakowa

w dniu  9 listopada 2017r.

                Koszt wycieczki :  30 zł.

Program wycieczki :

9.30 – wyjazd z Tarnowa.

13.00 – zwiedzanie wystaw Muzeum Narodowego  :

             -   rzemiosła artystycznego

              - barwa i broń w Polsce

 16.30 –podziemia rynku krakowskiego

 20.00 – przyjazd do Tarnowa

Wpłaty na wycieczkę   przyjmowane będą przez

Przedstawicieli Grup , od dnia 10 października 2017r.

 

                                                                           Z A P R A S Z A M Y !

 

 

 

   

 

 

ZAWIADOMIENIE.

Zapraszamy na wycieczkę do basenów mineralnych

w Solcu Zdroju w dniu 20 października 2017r.

             Koszt wycieczki 50 zł.

Wyjazd o godz. 7.45 

przystanek komunikacji przy ul. Goldhammera.

Wpłaty na wycieczkę przyjmowane będą przez

przedstawicieli grup od dnia 3 października  2017 r.

                 

Z A P R A S Z A M Y !