Informujemy, że wycieczka do Wadowic w dniu 22 .III.br odwołana

( zbyt mała liczba chętnych)

 

                            ZAWIADOMIENIE.

Zapraszamy na wycieczkę do Rytwian , Ujazdu i Opatowa

          w dniu  20 kwietnia 2018r. ( piątek )

           Koszt wycieczki :  55 zł.

Istnieje możliwość zamówienia obiadu za 15 zł.

( zgłoszenia i wpłaty na obiad przyjmowane będą w autokarze )

Program wycieczki :

7.00 – wyjazd z Tarnowa.

Zwiedzanie  :

         - Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

        - ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe

        - romańskiej kolegiaty Św. Marcina w Opatowie

          Wpłaty na wycieczkę   przyjmowane będą przez

przedstawicieli grup , od dnia 20 marca 2018r.

 Z A P R A S Z A M Y !