H A R M O N O G R A M  

Z A J Ę Ć    S E M I N A R Y J N Y C H

NA   ROK   2018/2019

  

 

DATA  TEMAT  SEMINARIUM  WYKŁADOWCA
25.09.2018 

 godz.13.15 

Mistrzowie malarstwa renesansowego 

budynek B sala 028 

mgr Katarzyna Górowska
02.10.2018

godz.13.15 

Obrona Jasnej Góry - legenda i rzeczywistość

przerwa 15 minut

godz.14.15

O cudzie nad Wisłą zwyczajnie i niezwyczajnie

budynek B sala 028  

Uwaga - wykłady dr Marka Smoły przeniesione na miesiąc listopad

 ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ GRZESZNYCH LUDZI.
 
godz.13.15 
 
Część I: "Kościół Powszechny i jego współczesne problemy".
 
 
godz.14.15
 
Część II: "Kościół w Polsce i jego współczesne problemy".

dr Marek Smoła 

 

 

 

 

 

 

 

dr Andrzej Gerlach

09.10.2018

godz.13.15 

Dialog ekumeniczny w chrześcijaństwie

 budynek B sala 028 

 

godz.14.15

Umowa darowizny , umowa dożywocia , umowa renty, odwrócona hipoteka

budynek B sala 028

 mgr Jakub Paweł Fenrych

 

adwokat Bogusław Filar 

16.10.2018 

godz.13.15

Postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku zmian zwyrodnieniowych /kinezyterapia i fizykoterapia/

przerwa 15 minut

godz.14.15

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych - przyczyny, diagnostyka, profilaktyka, rehabilitacja

budynek B sala 028 

mgr Marek Mielak
23.10.2018 

godz.13.15

Współczesne wyzwania dla racjonalności - cywilizacyjna pochwała głupoty

budynek B sala 028 

dr Bogusław Wójcik  
06.11.2018 

godz.13.15 

"Pejzaże pamięci Singera"

budynek B sala 028 

mgr Urszula Szuster 
13.11.2018

godz.13.15

"Honorowi obywatele Miasta Tarnowa - burmistrzowie"

budynek B sala 028 

 

mgr Mieczysław Czosnyka
20.11.2018

godz.13.15

"Wolontariat na tak"

budynek B sala 028

mgr Agnieszka Śliwa
27.11.2018

godz.13.15

"Profilaktyka badań nowotworowych"

budynek B sala 028

 

mgr Maria Gajda
04.12.2018

godz.13.15

"Szczepanik Jan - Polski Edison "

budynek B sala 028

mgr Mieczysław Czosnyka
11.12.2018

godz.13.15

"Senior zdrowy i stylowy"

budynek B sala 028 

mgr Magdalena Siedlik
18.12.2018 

godz.13.15 

"Malarstwo impresjonizmu"

budynek B sala 028

mgr Katarzyna Górowska