H A R M O N O G R A M  

Z A J Ę Ć    S E M I N A R Y J N Y C H

NA   ROK   2018/2019

  

 

DATA  TEMAT  SEMINARIUM  WYKŁADOWCA
25.09.2018 

 godz.13.15 

Mistrzowie malarstwa renesansowego 

budynek B sala 028 

mgr Katarzyna Górowska
02.10.2018

godz.13.15 

Obrona Jasnej Góry - legenda i rzeczywistość

przerwa 15 minut

godz.14.15

O cudzie nad Wisłą zwyczajnie i niezwyczajnie

budynek B sala 028  

dr Marek Smoła 
09.10.2018

godz.13.15 

Dialog ekumeniczny w chrześcijaństwie

 budynek B sala 028 

 mgr Jakub Paweł Fenrych 
16.10.2018 

godz.13.15

Postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku zmian zwyrodnieniowych /kinezyterapia i fizykoterapia/

przerwa 15 minut

godz.14.15

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych - przyczyny, diagnostyka, profilaktyka, rehabilitacja

budynek B sala 028 

mgr Marek Mielak
23.10.2018 

godz.13.15

Współczesne wyzwania dla racjonalności - cywilizacyjna pochwała głupoty

budynek B sala 028 

dr Bogusław Wójcik  
30.10.2018

godz.13.15 

Umowa darowizny , umowa dożywocia , umowa renty, odwrócona hipoteka

budynek B sala 028  

adwokat Bogusław Filar