____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Kurs języka angielskiego dla początkujących odbywa się w każdy czwartek

o godzinie 15.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im.Jana Szczepanika w Tarnowie ul. Brodzińskiego 9

Prowadzący Alicja Flis Musiał

 

Kurs języka angielskiego dla średnio zaawansowanych odbywa się w każdy czwartek o godzinie 16.30 - 18.00

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im.Jana Szczepanika w Tarnowie ul. Brodzińskiego 9

Prowadzący Agata Kurek

 

Kurs języka angielskiego dla zaawansowanych odbywa się w każdy poniedziałek  o godzinie 16.00 - 17.30

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im.Jana Szczepanika w Tarnowie ul. . Brodzińskiego 9

Prowadzący Alicja Flis Musiał

 

Alicja Flis Musiał - 791864077 - grupa zaawansowanych

Agata Kurek -  889119468 - grupa średnio zaawansowanych