Przedstawicielki grupy „Wolontariat” przy naszym UTW w osobach: Józefa Łuczyńska i Małgorzata Wielgus w dniach 18-21 maja br. uczestniczyły w szkoleniu warsztatowym nt. organizacji i prowadzenia wolontariatu, zorganizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, w ramach projektu „UTW dla Społeczności”. Było to już trzecie spotkanie w IV edycji tego projektu, w którym uczestniczyli przedstawiciele 10-ciu UTW z różnych miast Polski. Tym razem było to spotkanie wyjazdowe i odbywało się w Poznaniu. Oprócz zajęć warsztatowych i wymiany doświadczeń między grupami, uczestnicy szkolenia odwiedzili 3 poznańskie ośrodki związane z wolontariatem tj. Stowarzyszenie „CREO”, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz organizację „Mali Bracia Ubogich”, gdzie zapoznali się z ich działalnością, ciekawymi projektami i pomysłami.

Tradycją spotkań stało się obdarowywanie przez poszczególne grupy pozostałych uczestników szkolenia drobnymi upominkami – pamiątkami, związanymi ze swoim miastem, ewentualnie ze swoją działalnością. Tym razem nasze przedstawicielki podarowały grupom z innych miast, jak również organizatorom i prowadzącym zajęcia, gadżety związane z naszym miastem (przekazane przez Wydział Komunikacji Społecznej – za co serdecznie dziękujemy!) – folderki z Tarnowa, śpiewniki pieśni patriotycznych wydane przez UM, tarninową herbatkę, no i oczywiście tarninowe korale, które spotkały się z wielkim aplauzem obdarowanych.

Szkolenie, przebiegające ja zawsze w serdecznej atmosferze, dobiegło końca, a teraz czas wziąć się  do pracy.

fotorelacja w galerii

Spotkanie grupy wolontariuszy dnia 04.04 (wtorek) o godz. 9.00. Budynek B sala 122

Jesteśmy zainteresowani wznowieniem kontaktów poprzez osoby z wolontariatu naszego Uniwersytetu , a często z przyczyn zdrowotnych  nie mogą uczestniczyć w naszych zajęciach. Grupa wolontariatu prosi o zgłaszanie nazwisk osób, które w przeszłości były słuchaczami

 

W dniach 2 - 4 lutego br. przedstawicielki naszego UTW – „grupy wolontariat” w osobach: Danuta Dąbrowska, Józefa Łuczyńska i Małgorzata Wielgus uczestniczyły w szkoleniu warsztatowym na temat wolontariatu, zorganizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę”, w ramach projektu „UTW dla społeczności”. Było to już drugie spotkanie w tym przedmiocie (poprzednie w listopadzie 2016 r.) Oprócz Tarnowa, w szkoleniu uczestniczyło również 9 innych UTW z całej Polski.

Podczas warsztatów poznaliśmy, już realizowane, ciekawe pomysły różnych ośrodków senioralnych      (i nie tylko), pracowaliśmy nad propozycjami własnych projektów wolontariackich, diagnozowaniu problemów, wyznaczaniu celów działania i osób, dla których potrzebne jest wsparcie wolontariuszy. Na warsztatach omawiane były również zagadnienia związane z konstruowaniem projektu.

Ze strony UTW Tarnów rozpracowywany był projekt objęcia opieką byłych słuchaczy UTW, którzy po kilkuletnim uczestnictwie w życiu UTW, zmuszeni byli zrezygnować z przyczyn obiektywnych, głównie ze względu na stan zdrowia.

Pobyt na warsztatach urozmaicony został w pierwszym dniu projekcją filmu „Praktykant” w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego, a w drugim dniu uczestniczyliśmy w spektaklu w Teatrze Rozmaitości p.t.„Koncert życzeń”, gdzie w roli głównej (i jedynej) wystąpiła Danuta Stenka, również podsumowa- nym dyskusją.

 

 tekst i foto Małgorzata Wielgus

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie realizuje wraz ze Studentami zadanie pn. "Wolontariat - bądźmy razem" Grupę ze strony UTW tworz

1. Michalina Morawicka

2. Elżbieta Erazmus

3. Stanisława Komusińska

4. Janina Borkowska

5. Ptak Henryka

6. Stanisław Wiatr

7. Marianna Kosiba

8. Małgorzata Wielgus

9. Anna Frysztak

10. Andrzej Michalik

11. Józefa Łuczyńska

12. Maria Olszówka

13. Maria Kanior

14. Barbara Śliwa

15. Wanda Frej

16. Anna Czarnik

17. Wójcik Halina

18. Węgrzyn Danuta

19. Rakocińska Teresa

20. Maria Gajda

21. Marta Garwol

22. Eleonora Golemo

23. Paweł Krysa

24. Maria Stec

 

Koordynatorem grupy wolontariuszy jest Jolanta Stanienda - vice prezes Zarządu UTW