Stowarzyszenie Manko i redakcja „Głosu Seniora” wraz z UTW Politechniki Krakowskiej w Centrum Pedagogiki i Psychologii zapraszają na III Ogólnopolskie Senioralia, które odbędą się 8 października w Krakowie. Szczegóły pod linkiem jak niżej

http://glosseniora.pl/artykuly/nazwa/iii-ogolnopolskie-senioralia-w-krakowie

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych do biura UTW do środy włącznie.

Koszt przejazdu autokaru w grupie zorganizowanej ze Słuchaczami UTW  wynosi 10 zł.

Zapraszamy! Emocji nie zabraknie!