Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

przy PWSZ w Tarnowie

Program:

1. Powitanie słuchaczy i zaproszonych Gości.

2. Przedstawienie programu działań na nowy rok akademicki.

3. Wręczenie minerału wsparcia .

4. Występ grupy tanecznej „To.Aida”.

5. Wykład inauguracyjny Moniki Sznajderman .

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

przy PWSZ w Tarnowie