W związku z wakacyjną przerwą, wszystkim słuchaczom, seniorom, naszej UTW, życzę udanego wypoczynku, dużo słońca, spokoju i w pełni sił powrotu na zajęcia w nowym roku akademickim.
Prezes UTW przy PWSZ w Tarnowie
Stanisław Wiatr