Dnia 24 czerwca w Amfiteatrze Tarnowskim miała miejsce gala finałowa VII edycji Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnością. Impreza ta ma swoją tradycję i znaczące miejsce w kalendarzu wydarzeń w naszym mieście.

Pragniemy złożyć gratulacje, wyrazy uznania i serdeczne podziękowania Zespołowi Wokalnemu „Fermata”z UTW, a zwłaszcza Pani Krystynie Romańskiej, która rzecz całą wyreżyserowała pod kierunkiem muzycznym Pana Piotra Niedojadło i pięknie prowadziła wraz z Panem Janem Marcem. Pani Romańska z  dużym zaangażowaniem emocjonalnym i artystycznym od lat pracuje z Fermatą chętnie uświetniając ciekawymi występami uroczystości na terenie miasta i UTW. Należy do tych osób, które z poświęceniem oddają się swojej pasji, inspirując innych do działania.

Składając gratulacje i podziękowania życzymy dalszych sukcesów i radości z wykonywanej pracy.

tekst Krystyna Latała                                                              Zarząd, Rada Programowa i Rada Słuchaczy