"Spacerkiem po Tarnowie "

to nowa inicjatywa dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie. To cykl wędrówek po mieście,  których celem jest bliższe zainteresowanie zabytkami Tarnowa oraz działalnością tarnowskich instytucji kultury w ramach dbałości o rozwój lokalnej tożsamości i troski o dostęp do ofert kulturalnych miasta.

Zadanie publiczne współfinansowane z budżetu miasta Tarnowa pod nazwą "Czas wolny z Pegazem w tle", którego koordynatorem  jest Marta Garwol - ma być zachętą do bardziej aktywnego uczestnictwa słuchaczy UTW w lokalnym życiu kulturalnym miasta , do ukształtowania mocniejszej więzi z dziedzictwem  historycznym  i kulturowym miasta.

Pierwsza taka wędrówka Słuchaczy pod nazwą "Spacerkiem po Teatrze - poznać i zrozumieć teatr" odbyła się w dniu 17.06.2019 r . Oprócz zwiedzania teatru i jego zaplecza, uczestnicy  poznali również historię teatru im .L. Solskiego w Tarnowie. Poznali kuluary teatru - między innymi scenę, zaplecze, stanowisko suflera, magazyny z dekoracjami, pracownię krawiecką, sceny / dużą oraz scenę kameralną/.

Prowadzący to spotkanie znakomity aktor tarnowskiego teatru  Mariusz Szaforz opowiadał o powstawaniu przedstawienia,  od czego się zaczyna praca nad spektaklem i jakie osoby biorą udział w pracy nad wyprodukowaniem przedstawienia: od twórców, realizatorów i aktorów po rzemieślników teatralnych. Słuchacze poznali teatr od kulis nie tylko w sensie spaceru po budynku teatralnym, ale również w sensie rozumienia struktury pracy teatru i jego specyfiki działania.

Tekst  Marta Garwol