Czytamy Hellera czyli konkurs literacki i wiedzy inspirowane lekturą tekstów ks. Michała Hellera - organizator  PWSZ

Szczegółowe informacje w zakładce "Wydarzenia  kulturalne"