Informujemy, że kontynuację odpłatnych zajęć z języka angielskiego / grupa podstawowa +/rozpoczynamy w dniu 14.02.2019 o godz.15.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika. Kolejne zajęcia to cotygodniowe czwartki.

Lektorem zajęć - Agata Kurek.