Uwaga grupa wolontariat  - pomoc wychowankom Placówki Społeczno Opiekuńczej w Tarnowie

Chętnych do współpracy zapraszamy do wpisania się na listę w biurze UTW do dnia 22.02.2019 r./ z podaniem nr telefonu oraz poczty e mail.