Dnia 11.12.2019 roku odbyło się spotkanie w Placówce Społeczno-Opiekuńczej w Tarnowie przy ulicy Gruntowej 9a celem   nawiązania współpracy. Działania mają dotyczyć pomocy wychowankom Placówki (dzieci i młodzieży w wieku 6 lat - 16 lat) w odrabianiu lekcji z: matematyki, geografii,  j. polskiego, j. angielskiego, a także rozmowy na dowolny temat.  

Zapraszamy chętnych do włączenia się w taką formę działalności. Zaczynamy od dnia 7 stycznia 2019  roku.