Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza na Koncert Niepodległościowy 'Najjaśniejsza Rzeczpospolita - Droga do Niepodległości" w dniu 17.11.2018 godzina 17.00 /sobota/.

Złożą się nań między innymi: polonezy W. Dankowskiego i F. Chopina, kompozycje I. J. Paderewskiego, St. Moniuszki, H. Wieniawskiego, Z. Noskowskiego, arie i sceny z oper  St. Moniuszki oraz wybrane pieśni legionowe i patriotyczne. Wplecione fragmenty kazań Ks. Piora Skargi, wierszy C.K. Norwida, A. Mickiewicza, J. Słowackiego,  listy F. Chopina i innych artystów, wspomnienia uczestników powstania listopadowego i styczniowego oraz cytaty z wypowiedzi i listów Józefa Piłsudskiego - stanowią jednolitą kanwę i budują niepowtarzalną dramaturgię tego wyjątkowego koncertu!

Wyjazd autokarem godzina 16.15 ul.Goldhammera . /bezpłatnie/

Zapisy przyjmuje Teresa Rakocińska przed i po wykładzie lub telefonicznie 695039371