200 wycieczek Łazików

W dniu 15.10.2018 w " Mazurowym Dworze" w Zawadzie odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie Łazików z udziałem zaproszonych gości , w osobach : Pani Prezes Marii Kanior i obecnego Prezesa Zarządu UTW Pana Stanisława Wiatra z okazji 200 wycieczki Łazików .

Grupa turystyczna"Łaziki" powstała w kwietniu 2013 roku i jej przewodnictwo objęła Dzidka Moszumańska . Zorganizowała 133 wycieczki i w tym czasie przemaszerowaliśmy 1516 km .Prawie po czterech latach, tj. w lutym 2017 roku Dzidka zrezygnowała z przewodnictwa i dalsze prowadzenie grupy przypadło mnie w udziale .

Wędrujemy już 5 i pół roku , mamy za sobą 200 wycieczek i ponad 2500 km a dokładnie 2514 km. 

Zwiedziliśmy w tyn czasie bliższe i dalsze okolice Tarnowa , Pasmo Brzanki , Pogórze Rożnowsko -Ciężkowickie , Pogórze Wiśnickie , Beskid Sądecki i Beskid Niski , Gorce oraz Pogórze Grybowskie. Były wycieczki krótkie 6-8 km , dłuższe 15-17 km i bardzo długie 23-26 km . Udział w naszej grupie wzięło około 30 osób , jedni chodzili krócej , inni dłużej ale jest też grupa osób która kontynuuje chodzenie do dziś .

Na uroczystym spotkaniu ta  15-osobowa   grupa otrzymała "Legitymacje Łazika" , gdzie będzie zaznaczała swoje kolejne wyjścia .

Dziękuję wszystkim za udział w spotkaniu i życzę zdrowia ,chęci do chodzenia , żelaznej kondycji i wytrwałości ..... i odliczamy dalej !

txt Urszula Marzec