Uroczysta konferencja w Centrum Paderewskiego Kąśna Dolna podsumowała kilkumiesięczny okres realizacji projektu pod nazwą „Złoty Indeks Wiedzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w przestrzeni senioralnej”. Realizowany był on w ramach programu pod nazwą Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Państwowa Wyższa Szkoły Zawodowa w Tarnowie odgrywała rolę koordynatora działań związanych z realizacją projektu. W ramach projektu realizowane były wykłady, warsztaty , spotkania integracyjne, wyjazdy i spotkania poszerzające wiedzę oraz wyjazdy studyjne. Seniorzy wzięli udział w trzech  wyjazdach studyjnych pod hasłem: Sztuka Niepodległa Muzeum Narodowego w Krakowie, Śladami historii – wyjazd studyjny do Warszawy oraz Szlakiem naszych przodków.
Za realizację projektu i owocną współpracę władzom uczelni podziękowała Maria Kanior, Honorowa Prezes UTW przy PWSZ.
W projekcie uczestniczyło sześć organizacji seniorskich: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Fundacji Kromka Chleba, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu „Cieszko” w Ciężkowicach, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu „Nowoczesna Gmina Szczucin”
Konferencję uświetniły występy zespołów - zespół Fermata  oraz nowo utworzony chór przy UTW w Dąbrowie Tarnowskiej .Na zakończenie części artystycznej spotkania zespół Fermata piosenką i kwiatami podziękował Prezes Marii Kanior za dziesięcioletnia współpracę. Poczęstunek dla przybyłych gości zakończył spotkanie.

txt i foto M.Garwol

fotorelacja w galerii ogólnej