Rozpoczynamy warsztaty malarskie grupy VENA, które poprowadzi dr Roman Fleszar

najbliższe terminy : 24.10.2018 - 4 godziny, 31.10.2018 - 4 godziny i 7.11.2018 - 2 godziny 

godzina 15.30  budynek A sala 105

Zapraszamy