Uprzejmie informujemy, że od nowego roku akademickiego rozpoczynamy warsztaty psychologiczne , które poprowadzi Pani mgr Urszula Kozioł.

24.09.2018 r 3 godziny od 15.00 - 18.00 

01.10.2018 r 3 godziny od 15.00 - 18.00

Warsztaty odbędą się w sali 303 budynek G.

Zapisy przyjmować będziemy od 15.08.2018 r w biurze UTW lub telefonicznie / 20 osób/