INFORMACJA DLA SŁUCHACZY KTÓRZY ZGŁOSILI SWÓJ UDZIAŁ W WYCIECZCE DO BERLINA 

TERMIN WYCIECZKI : 10 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK ) - 14 WRZEŚNIA ( PIĄTEK )

Program wycieczki na tej stronie internetowej w zakładce wycieczki zagraniczne!

Wpłata należności za wycieczkę prosimy dokonać na konto UTW w trzech ratach :

  - I rata 400zł. – do 15  marca br.

 - II rata 400zł – do 30 kwietnia br.

- III rata 300zł. – do 30 czerwca br.

Wpłaty I raty przyjmowane też będą w biurze UTW w dniu 13 i 14 marca  godź . 12.00 -14.00

 W przypadku rezygnacji z wycieczki , należy liczyć się z utratą wpłaconych pieniędzy. Na wycieczkę mogą pojechać osoby nie będącą słuchaczami UTW

( w miarę wolnych miejsc )

Numer konta na wpłaty : 

25 1540 1203 2053 4290 3024 0001