Wielka radość!!

Nasz kolega Uniwersytetu Jan Marzec otrzymał honorowy tytuł

Seniora Roku.

Wszyscy go znamy z działalności na rzecz upowszechniania kultury i niepowtarzalnych występów wokalnych w Zespole Tercjum , Fermata i Kabarecie PIN.

Stworzył wiele wyrazistych , bardzo pięknych kreacji artystycznych. Powszechnie lubiany, szanowany i podziwiany za talent artystyczny, a także niezwykle serdeczny i życzliwy stosunek do ludzi.