Pisankowy desant - Swiąteczne dekorowanie miasta. 

Akcja Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Tarnowa 

Zapraszamy seniorów w dniu 16.04.2019 o godz.13 00 na skwerek przed Urzędem Miasta .

Zapraszamy do Kina Marzenie na seans filmowy 

„Kurier” w dniu 25.04.2019 r. godz. 11:30.

"Wymarzony" w dniu 23.05.2019 godz.11.30

"Słodki koniec dnia " w dniu 13.06.2019 godz.11.30

Cena biletu 5 zł. Zgłoszenia przyjmujemy w biurze UTW. Sprzedaż biletów przed każdym wykładem tj wtorki i środy.

 

Czytamy Hellera czyli konkurs literacki i wiedzy inspirowane lekturą tekstów ks. Michała Hellera - organizator  PWSZ

Szczegółowe informacje w zakładce "Wydarzenia  kulturalne"